RATE THIS EXAMPLE FROM "BENEFICIAL" TO "HARMFUL"

BENEFICIAL HARMFUL

Translate to other languages

Nie pal! Planuję długie życie

Background Information
30 sekundowy spot telewizyjny o charakterze informacyjno- edukacyjno - promocyjnym, przygotowany w ramach Kampanii „Planuje długie życie”, realizowanej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - "Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów". Projekt finansowany jest ze środków Ministra Zdrowia.
Technique Used
Respond to Audience Needs
This is propaganda because
ten spot jest jednym z siedmiu 30 sekundowych spotów telewizyjnych, promujących profilaktykę nowotworową (m.in. raka piersi i szyjki macicy, jelita grubego, raka płuc, czerniaka, a także promujących zdrowy tryb życia, czyli dietę i aktywność fizyczną). Jest częścią kampanii społecznej Ministerstwa Zdrowia - rak płuc. Spot wzbudza silne emocje oraz odpowiada na potrzeby i wartości odbiorców (nie tylko dorosłych, ale i dzieci), odwołuje się do modelu i wartości rodziny (wielopokoleniowej), promuje właściwe postawy prozdrowotne i wiedzę, jak przeciwdziałać i zapobiegać zachorowaniom na raka płuc. Uczy odpowiedzialności (odwrócony model: dzieci wpływają na postawę i zachowanie ojca). Spot ma charakter informacyjno- edukacyjno- promocyjny. Jest obliczony na korzystne zmiany w zachowaniu odbiorców (poprawa stanu wiedzy na temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie i zapobieganie rakowi płuc, zwiększenie ilości zgłoszeń na badania profilaktyczne pod katem nowotworowym).
Source
Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia - rak płuc

Comments

No Comments Yet

Share Your Ideas

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Share this content