Miłość to nie przemoc

RATE THIS EXAMPLE FROM "BENEFICIAL" TO "HARMFUL"

BENEFICIAL HARMFUL

Translate to other languages

#KochamSzanuje

Background Information
Kampania Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji pt. Kocham Szanuję, ma na celu nagłaśniać problem przemocy wobec kobiet. Inicjator akcji poprosił o głos znanych mężczyzn m.in. Krzysztofa Hołowczyca, Rafała Sonik, Szymona Majewskiego i Czesława Mozila.
Technique Used
Respond to Audience Needs
This is propaganda because
Kampania ma na celu uświadomić ofiarom przemocy, że można i że warto szukać dla siebie ratunku, oraz skłonić osoby będące świadkami przemocy do tego, by reagowały i stawały w obronie ofiar. Ważne, aby świadkowie zdarzenia nie zostali bierni.
Source
http://kochamszanuje.pl/

Comments

No Comments Yet

Share Your Ideas