Zdjęcie przedstawia kobietę i jej dyskryminację, na przykładzie tekstu zawartego w podpowiedziach wyszukiwarki po wpisaniu hasła "women shouldn't".

RATE THIS EXAMPLE FROM "BENEFICIAL" TO "HARMFUL"

BENEFICIAL HARMFUL

Translate to other languages

Kobiety powinny mieć własne prawa

Background Information
Jest to kampania medialna, w której stworzono serie reklam dla UN Women. Ich autorkami są Memac Ogilvy oraz Mather Dubai. Reklamy te powstały w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych. Kampania ta ma na celu poruszenie kwestii praw kobiet, ich upodmiotowienia i równości, które są w dużym stopniu ignorowane.
Technique Used
Respond to Audience Needs
This is propaganda because
Przekaz ukazany na plakacie jest szkodliwy. Kampania pokazuje w jaki sposób stereotypowane i gnębione są kobiety. W miejsce ust kobiety został wstawiony pasek wyszukiwarki, który wyświetla automatyczne seksistowskie hasła. Przypisane zostały jej konkretne role, które powinna pełnić. Plakat ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, w jaki sposób postrzegane są kobiety, jako gorsze jednostki społeczeństwa. Kobieta zostaje tu całkowicie uprzedmiotowiona. Powiela on te stereotypy zamiast im zaprzeczać, stawia kobiety w roli gorszych i poszkodowanych.
Source
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads

Comments

No Comments Yet

Share Your Ideas

Share this content