RATE THIS EXAMPLE FROM "BENEFICIAL" TO "HARMFUL"

BENEFICIAL HARMFUL

Translate to other languages

Pobudzanie emocji

Background Information
Jeden ze spotów kampanii społecznej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powstały w związku ze zmianami przepisów prawa ruchu drogowego w czerwcu 2021 roku.
Technique Used
Activate Emotion
This is propaganda because
odwołując się do silnych emocji – strach, złość, współczucie, porusza temat nadmiernej prędkości na drodze. Porusza temat życia codziennego, pełnego wrażeń, smutków i radości, które nigdy nie zwalniają nas z odpowiedzialności za wyrządzenie komuś krzywdy. Za pomocą drastycznych obrazów wzbudza poczucie winy i aktywuje krytyczne myślenie odbiorcy. W tej sytuacji jest to działanie korzystne, choć stosuje motywacje negatywną – wzbudzanie złych emocji (strach, przerażenie, współczucie) by osiągnąć efekt (uważność na drodze).

Comments

No Comments Yet

Share Your Ideas

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Share this content