Screen przedstawia zdjęcie prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomira Broniarza, ponownie wybranego na tę funkcję podczas XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

RATE THIS EXAMPLE FROM "BENEFICIAL" TO "HARMFUL"

BENEFICIAL HARMFUL

Translate to other languages

ZNP chce powiązać zarobki nauczycieli ze średnią krajową. Podpisano uchwałę w tej sprawie

Background Information
Informacja dotyczy uchwały podjętej na XLII Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. Punkt 3. tej uchwały brzmi: "Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, polega na wprowadzeniu ogólnej zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanej na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).". W artykule autor pisze o proponowanej zasadzie zmiany zasad wynagradzania, ale dodaje też, że obecnie na pensję nauczyciela składa się kilkanaście dodatków. To łączna suma wszystkich możliwych dodatków, nie zaś liczba dodatków otrzymywanych w pensji przez jednego nauczyciela.
Technique Used
Simplify Ideas
This is propaganda because
to świadomie zaprojektowana informacja, która zachęca czytelników niechętnych nauczycielom do reagowania emocjonalnie. Wskazuje roszczeniowość tej grupy zawodowej, informując o kilkunastu dodatkach, których przeciętny nauczyciel nie otrzymuje w takiej liczbie. Czytelnik może odnieść wrażenie, że choć pensja nauczyciela dzięki kilkunastu dodatkom zapisanym w karcie nauczyciela jest wysoka, to ta grupa zawodowa w dalszym ciągu żąda podwyżek. Autor tekstu wybiera fakt i przedstawia go w sposób sugerujący interpretację , by potwierdzić, że postulaty ZNP są wygórowane.
Source
money.pl

Comments

No Comments Yet

Share Your Ideas

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Share this content