Propaganda herkennen

Propaganda verschijnt in verschillende vormen en gebruikt wijdverspreide - en succesvolle - technieken om mensen te beïnvloeden, waaronder:

  • Sterke emoties opwekken
  • Inspelen op noden en waarden van het publiek
  • Informatie en ideeën vereenvoudigen
  • Tegenstanders aanvallen

 

Technique: Activate Strong EmotionsTechniek: Sterke emoties opwekken


Propaganda speelt in op menselijke emoties - angst, hoop, woede, frustratie, sympathie - om het publiek naar het    gewenste doel te leiden. In essentie is propaganda een denkspel: de bekwame propagandist misbruikt de angsten  en vooroordelen van mensen. Succesvolle propagandisten begrijpen hoe ze berichten kunnen afstemmen op de      emoties van mensen om een gevoel van opwinding te creëren dat kritisch denken onderdrukt.

Door emoties op te wekken, wordt de ontvanger emotioneel geraakt door de boodschap van de propagandist.

 

 

Technique: Simplify Information & Ideas

Techniek: Informatie en ideeën vereenvoudigen

Propaganda kan nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie bevatten, of halve waarheden, meningen, leugens en onwaarheden. Succesvolle propaganda vertelt vooral eenvoudige verhalen die vertrouwd aanvoelen. Vaak met behulp van metaforen, beelden en herhalingen om ze natuurlijk of 'waar' te laten lijken.

Oversimplificatie is doeltreffend wanneer pakkende en onvergetelijke korte zinnen het kritisch denken overnemen. Te veel vereenvoudigde informatie draagt niet bij tot kennis of begrip. Vooral omdat mensen van nature steeds proberen de complexiteit te verminderen, kan deze vorm van propaganda effectief zijn.

 

 

Technique: Respond to Audience Needs & ValuesTechniek: Inspelen op noden en waarden van het publiek

Doeltreffende propaganda gebruikt boodschappen, thema's en een taal die direct - en vaak uitsluitend - een specifieke bevolkingsgroep aanspreken. Propagandisten kunnen je aanspreken als lid van een familie, of met je geloofs- of etnische identiteit. Of ze spreken je aan via je hobby's, je favoriete beroemdheden, of je persoonlijke ambities en verwachtingen voor de toekomst.

Soms worden universele waarden - je zou kunnen zeggen: de diepste menselijke waarden - aangesproken door propagandisten: de behoefte om lief te hebben en geliefd te zijn, de nood om verbondenheid te voelen, de nood aan eigen plek in de wereld.

Door berichten te maken die direct aansluiten bij de behoeften, verwachtingen of angsten van specifieke groepen, wordt propaganda persoonlijk en relevant. Pas wanneer berichten persoonlijk relevant zijn, besteden mensen er aandacht aan en nemen ze belangrijke informatie en ideeën op.

 

Technique: Attack OpponentsTechniek: Tegenstanders aanvallen

Propaganda kan dienen als een vorm van politieke en sociale oorlogsvoering om tegenstanders aan te wijzen en er kwaad over te spreken. Daardoor kan er twijfel ontstaan over de legitimiteit, de geloofwaardigheid of zelfs het karakter van de tegenstanders én hun ideeën.

Omdat mensen zich van nature aangetrokken voelen tot conflicten, kan een propagandist strategisch gebruik maken van controverses om aandacht te krijgen. Het aanvallen van tegenstanders stimuleert “zwart-wit-” en "wij-zij"-denken. Daarin is weinig plaats voor  meer complexe informatie en ideeën.

Propaganda wordt in dit geval gebruikt om individuen of groepen in diskrediet te brengen, hun reputatie te vernietigen, specifieke groepen mensen uit te sluiten, haat aan te moedigen of onverschilligheid te cultiveren.