Hoe ga je om met propaganda in de klas?Hoe ga je om met propaganda in de klas?


Waarom propaganda er toe doet

Leeruitkomsten

Hoe gebruik je deze website?

Lessen en activiteiten

Andere bronnen

Doelgroep

 

Waarom propaganda er toe doet

In de 20ste eeuw leefde er een groot publiek debat over propaganda. Helaas is de studie en het bespreken van propaganda de afgelopen jaren in onderwijs afgenomen. Tegelijkertijd worden we blootgesteld aan meer berichten dan ooit: advertenties, de 24-uursnieuwscyclus en steeds meer entertainmentmedia, waaronder muziek, tv-shows, films, games, apps en sociale media zoals YouTube, Facebook en Twitter. Met het grote aantal berichten in ons dagelijks leven dat in zoveel vormen en via zoveel verschillende kanalen komt, kan het moeilijk zijn om propaganda te herkennen.

Mensen voelen zich soms overweldigd door alle media in het dagelijkse leven, wat kan leiden tot een verschijnsel waarbij we worden blootgesteld aan propaganda maar niet actief herkennen hoe het onze gevoelens, onze kennis en ons gedrag beïnvloedt.


Kritisch denken over propaganda en begrijpen wat de doelstellingen ervan zijn,  zijn cruciaal voor het burgerschap in de eenentwintigste eeuw. Door de discussie over hedendaagse propaganda aan te gaan, worden we uitgedaagd om na te denken over de kracht van communicatie en onze verantwoordelijkheden als boodschapper en publiek. Het roept vragen op over het gebruik en de potentiële impact van nieuwe media en technologieën.


Op deze site kunnen docenten en studenten het onderwerp propaganda onderzoeken door actief deel te nemen aan dialoog, interpretatie en analyse.

Leeruitkomsten

Wanneer leerlingen de Mind over Media-website verkennen en ertoe bijdragen, zullen ze:

●      nieuwe vormen van propaganda herkennen in het dagelijks leven;
●      vaardigheden als interpretatie en kritische analyse oefenen;
●      inzien hoe de context mee bepaalt hoe berichten worden begrepen;
●      nadenken over mogelijke interpretaties van mediaberichten, op een manier die begrip en respect voor het standpunt van anderen bevordert;
●      van passieve ontvangers evolueren tot kritisch geëngageerde deelnemers aan het wereldwijde publieke debat.

De Mind over Media-website kan flexibel worden gebruikt, voor één enkele les of voor een langer onderzoekstraject. Docenten worden aangemoedigd om de onderstaande lessen te lezen om de educatieve waarde en leerervaring van de website te optimaal te benutten.
 

Hoe gebruik je deze website in de klas?

Deze site biedt de mogelijkheid om hedendaagse propaganda te verkennen. Gebruikers kunnen voorbeelden van propaganda uit het dagelijks leven uploaden, onderzoeken en bespreken met anderen. Door interpretaties te delen en commentaar te geven op de ideeën van anderen, wordt kritisch denken gestimuleerd.

Raadpleeg de volgende tutorial voor meer informatie over het gebruik van deze website met studenten:
 

Tips om jouw klas-galerij te beheren

 • Toegang tot jouw klas-galerij op:
  • http://propaganda.mediaeducationlab.com/browse/[DE NAAM VAN JOUW GALLERIJ HIER]
  • Voeg voorbeelden toe aan jouw klas-galerij
    
 • Voor leerkrachten:
  • Voeg voorbeelden toe aan jouw klas-galerij uit de openbare galerij.
  • Klik op de 'Verberg jouw klas-galerij'-knop bovenaan om aan de slag te gaan.
    
 • Voor studenten:
  • Laat studenten propaganda-voorbeelden rechtstreeks uploaden naar jouw klas-galerij via de unieke URL. 
  • Verwijder jouw account
  • Als je je account wil deactiveren, volg dan de instructies in het gedeelte ‘Tips en tools voor leerkrachten’.

Lessen en activiteiten

Gebruik onze lesideeën om studenten te helpen bij het definiëren en herkennen van propaganda en om de impact ervan op individuen en de samenleving te beoordelen. Het wordt aanbevolen dat studenten actief deelnemen aan alle aspecten van dit project om hun leerproces te maximaliseren.

De lessen zetten studenten aan om:

 • te discussiëren over definities van propaganda;
 • gemeenschappelijke propagandatechnieken te identificeren
 • historische en hedendaagse propaganda te bespreken
 • voorbeelden van hedendaagse propaganda te onderzoeken en analyseren;
 • voorbeelden van nieuwe vormen van propaganda op online media te zoeken en te delen;
 • interpretaties van mediaberichten te delen en te bespreken;
 • na te denken over mogelijke gunstige, goedaardige of schadelijke impact op individuen en de samenleving;
 • de context van propaganda te evalueren;
 • na te denken over de sociale verantwoordelijkheden van degenen die propaganda creëren en consumeren.

Een koppeling aan de Vlaamse eindtermen voor 2de en 3de graad secundair vind je in dit document.

Overzicht lessen

 1. Propaganda definiëren
  Er bestaan veel definities van propaganda, die allemaal gemeenschappelijke elementen bevatten en een weergave vormen van veranderende tijden en contexten
 2. Propagandatechnieken herkennen
  Hoewel het vele vormen kan aannemen, kun je propaganda herkennen aan het gebruik van technieken die sterke emoties opwekken, ideeën vereenvoudigen, inspelen op de noden van het publiek, en tegenstanders aanvallen
 3. Delen, of Niet Delen?
  Het is belangrijk om bewust na te denken over de mogelijke voor- en nadelen van propaganda wanneer mensen deelnemen aan het verspreiden van propaganda via sociale netwerken
 4. Waar vind je propaganda?
  Het kan lastig zijn om propaganda te herkennen wanneer het verborgen zit in entertainment, educatie, of het nieuws, omdat we het daar niet verwachten
 5. Propaganda kritisch analyseren
  Analyseer propaganda aan de hand van kritische vragen om de auteur, het doel en onderwerp van de boodschap te identificeren, en bekijk verschillende mogelijke interpretaties en reacties
 6. Maak je eigen propaganda
  In deze les maken jongeren zelf propaganda, een actieve introductie in de verschillende propgandatechnieken. Belangrijk is te achterhalen waarom je je laat overtuigen door een bepaalde campagne.
 7. Verkiezingen en propaganda
  Hoe gaan de verschillende politieke partijen te werk om de kiezer overtuigen om voor hun partij te stemmen?
  Bekijk ook zeker de collectie met archiefbeelden op het Archief voor Onderwijs (enkel toegankelijk met account).
 8. De kracht van woorden
  Woorden kunnen ons op een subtiele manier beïnvloeden. Politici, journalisten, reclamemakers, … proberen onze gedachten en gedrag vaak bewust te sturen met metaforen en eufemismen.
  Bekijk ook zeker de collectie met archiefbeelden op het Archief voor Onderwijs (enkel toegankelijk met account).
 9. Een campagne voor de goede zaak
  Propaganda werkt zelden direct. Sensibiliseringscampagnes en propaganda werken pas echt als de boodschap regelmatig herhaald wordt én als de boodschap heel toegepast is op een specifieke doelgroep.
  Bekijk ook zeker de collectie met archiefbeelden op het Archief voor Onderwijs (enkel toegankelijk met account).

Doelgroep

MIND OVER MEDIA-activiteiten zijn geschikt voor leerlingen van 13 tot volwassenen in zowel formele als informele leeromgevingen.

 • Omdat gebruikers hun eigen voorbeelden kunnen uploaden, dragen ze bij aan een krachtige, frisse dialoog over hedendaagse propaganda.
 • Omdat propaganda in alle aspecten van cultuur te vinden is, biedt MIND OVER MEDIA mogelijkheden om authentiek onderzoek te voeren naar een verscheidenheid aan onderwerpen (waaronder het bedrijfsleven en de economie, gezondheidszorg, mondiale vraagstukken, wetenschap en technologie, politiek en overheid, misdaad en wetshandhaving, onderwijs, het milieu geloof en normen en waarden).