Nauczyciele przygotowują młodych ludzi do pełnego uczestnictwa we współczesnej kulturze. Projekt „Mind over media” bada temat propagandy, ponieważ jest on wszechobecny w naszym codziennym życiu. Dla obywateli funkcjonujących w przestrzeni globalnych mediów, umiejętność rozpoznania propagandy oraz przeciwstawiania się jej jest bardzo ważna. Pomagając w budowaniu krytycznego myślenia i umiejętności komunikacji, staramy się promować dialog i dyskusję o tym, co składa się na współczesną propagandę oraz jak może mieć ona pozytywny, łagodny lub negatywny wpływ na jednostki i społeczeństwo. Respektujemy siłę cyfrowego crowdsourcingu, aktywną interpretację oraz refleksję jako sposoby kultywowania zdecydowanego i pełnego szacunku dialogu na temat różnorodności form współczesnej propagandy, która otacza nas w naszym kulturowym środowisku.
 


Podziękowania


 
„Mind over media Europe” jest konsekwencją współpracy pomiędzy Renee Hobbs i Amerykańskim Muzeum Pamięci Holocaustu (United States Holocaust Memorial Museum) w trakcie pracy nad programem edukacyjnym i materiałami wspierającymi szczególną wystawę Stan Oszustwa: Siła Nazistowskiej Propagandy. W Muzeum strona internetowa została zainicjowana przez Davida Klevana. W Media Education Lab w rozwoju programu uczestniczyli: Renee Hobbs, Kaylen Shimoda, Frank Baker, Jonathan Friesem, Sandy McGee i Lili Schlesser. Szczególne podziękowania dla JoAnny Wasserman, której wiedza na temat propagandy (w przeszłości i obecnie) nas zainspirowała. Projekt strony internetowej oraz usługi produkcyjne zawdzięczamy Night Kitchen Interactive.
 
„Mind over media Europe” jest konsekwencją współpracy z Fundacją Evens dzięki grantowi przyznanemu przez Literacy for All.  Projekt Mind over Media in EU – Analyzing Contemporary Propaganda to inicjatywa Fundacji Evens prowadzona we współpracy z partnerami:Stowarzyszeniem Komunikacji i Kultury Medialnej (Chorwacja). Centrum Edukacji Obywatelskiej (Polska), Fińskim Towarzystwem Edukacji Medialnej, MEC / Mediawijs (Belgia), Towarzystwem Mediawise (Rumunia) i organizacją Media Maker/Prasą Obywatelską (Francja).


Mind over Media in EU  jest programem pilotażowym Media Literacy for All finansowanym przez DG Connect

Projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej jako część programu pilotażowego Media Literacy For All umowa grantowa nr LC-00644630 

 

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

 

Informacje i poglądy przedstawione na tej stronie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji tu zawartych.