Dla nauczycieli i nauczycielek

czym jest propaganda?

W XX w. propaganda była często dyskutowanym tematem. Niestety, w ostatnich latach nauka o języku wpływu i propagandy została ograniczona w programach szkolnych. Jednocześnie, bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy otaczani tego typu komunikatami poprzez nieustanne działanie reklam, informacje 24h na dobę, stale rozwijające się media rozrywkowe w tym muzykę, programy telewizyjne, filmy, gry komputerowe, aplikacje i media społecznościowe jak YouTube, Facebook i Twitter. Przy znaczącym natężeniu wiadomości w naszym codziennym życiu, w tak wielu formach i z tak wielu różnych kanałów, rozpoznanie propagandy może być bardzo trudne.

Obecnie ludzie mogą się czuć się przytłoczeni obecnością mediów, co może prowadzić do zjawiska „wyłączania się”. Występuje ono kiedy jesteśmy poddani działaniu propagandy, jednak nie rozpoznajemy, jak wpływa ona na nasze emocje, postawy, wiedzę i zachowanie.

Krytyczne myślenie o propagandzie oraz zrozumienie intencji za nią stojących należą do istotnych obowiązków obywatelskich w XXI wieku. Zaangażowanie się w dyskusję na temat współczesnej propagandy zachęca nas do przyjrzenia się sile przekazu i powinnościom autorów i odbiorców, którymi jesteśmy. Dyskusja ta podnosi kwestie użytkowania i potencjalnego wpływu nowych mediów i technologii.

Ta strona pozwala pedagogom i uczniom poznawać temat propagandy medialnej poprzez aktywne wchodzenie w dialog, interpretację i analizę.

czym jest propaganda?

Gdy uczniowie pogłębiać swoją wiedzę i uczestniczą w programie „Mind Over Media Polska. Szkoła krytycznego myślenia”:

 • Uczą się rozpoznawać nowe formy propagandy w codziennym życiu
 • Ćwiczą umiejętności interpretacji ikrytycznej analizy
 • Zastanawiają się nad tym, jak kontekst kształtuje sposób, w jaki rozumiane są komunikat
 • Pochylają się nad różnymi interpretacjami komunikatów obecnych w mediach w sposób, który promuje zrozumienie i szacunek dla innych osób  i ich punktu widzenia
 • Zamieniają się z biernych odbiorców w uczestników krytycznie zaangażowanych w globalny dyskurs publiczn


Materiały ze strony „Mind Over Media Polska. Szkoła krytycznego myślenia” mogą być stosowane w formie pojedynczej lekcji lub jako rozszerzony zakres tematyczny, jednak zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do przeanalizowania lekcji poniżej, by zobaczyć w jaki sposób pracuje się z materiałami dostępnymi na tej stronie.

 

czym jest propaganda?

Strona daje możliwość zgłębienia tematu współczesnej propagandy. Użytkownicy mają możliwość dodania przykładów propagandy zich codziennego życia oraz przeanalizowania ich i przedyskutowania. Użytkownicy analizują propagandę i oceniają jej wpływ, a następnie wyszukują i dodają przykłady współczesnego języka propagandy oraz dzielą się z innymi swoją interpretacją. Dzięki temu, a także dzięki komentowaniu pomysłów innych osób, wzmacniają umiejętność krytycznego myślenia.

 

Wejdź do swojej galerii klasowej, klikając w link: Dodaj pozycje do galerii

Dla nauczycieli:
Dodaj pozycje z galerii publicznej do galerii klasowej używając przycisku „przeglądaj”; aby rozpocząć, kliknij w przycisk „Ukryj widok klasy”, który znajduje się nad miniaturami mediów.

Dla uczniów:

Umieść udostępnione przykłady propagandy bezpośrednio w swojej galerii klasowej za pomocą wyłącznego klasowego URL.

Skasuj konto:
Jeśli musisz dezaktywować swoje konto, wypełnij polecenia zamieszczone w sekcji „Wytyczne i narzędzia dla nauczyciela” w swojej klasowej galerii.

czym jest propaganda?

Użyj poniższych planów lekcji, aby pomóc uczniom w rozpoznaniu propagandy oraz aby ocenić jej wpływ na pojedyncze osoby i społeczeństwo. Zaleca się, żeby uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich aspektach tego projektu w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści ze swojej nauki. Niniejsze plany lekcji angażują uczniów w:

 • Dyskusję na temat definicji propagandy oraz określenie powszechnych technik propagandowych
 • Czytanie i odpowiedź na teksty o historycznej oraz współczesnej propagandzie
 • Badanie i analizę przykładów współczesnej propagandy
 • Szukanie i udostępnianie przykładów nowych form propagandy w mediach online
 • Udostępnianie i dyskusję na temat interpretacji komunikatów z mediów w celu rozważenia potencjalnego korzystnego, łagodnego oraz szkodliwego wpływu na jednostki oraz społeczeństwo
 • Ocenę kontekstu w jakim zanurzona jest propaganda – warunki jego tworzenia i wykorzystania
 • Refleksję nad społeczną odpowiedzialnością osób, które tworzą i konsumują propagandę


Ćwiczenia na stronie „Mind Over Media Polska. Szkoła krytycznego myślenia” są odpowiednie dla uczniów od 13 roku życia w zarówno formalnym jak i nieformalnym środowisku edukacyjnym. Jako że użytkownicy mogą dodawać własne przykłady, pomagają w tworzeniu silnego i świeżego dialogu na temat współczesnej propagandy. W związku z tym, że propaganda dotyka wszystkich aspektów kultury, „Mind Over Media Polska. Szkoła krytycznego myślenia” stwarza możliwość autentycznego badania różnorodnych tematów, w tym biznesu i ekonomii, opieki zdrowotnej, kwestii globalnych, nauki i technologii, polityki i rządu, przestępstw i egzekwowania prawa, edukacji, środowiska, a także kwestii wiary i wartości.

 

Sześć logicznych kroków. Jak wprowadzać nasze materiały na lekcje? Kliknij w ikonki i poznaj nasze materiały:


 

czym jest propaganda?

czym jest propaganda?

czym jest propaganda?

czym jest propaganda?

czym jest propaganda?

czym jest propaganda?

 

Poznaj pytania do analizy przekazów medialnych:
 

 

Media literacy remote controlMedia literacy smartphone

 

DLA TRENERÓW/ FOR TRAINERS

Scenariusz 3-godzinnych warsztatów dla trenerów i trenerek chcących szkolić z metodologii "Mind over media".

3 hours workshop plan for trainers and educators who want to spread "Mind over media" methodology.