RATE THIS EXAMPLE FROM "BENEFICIAL" TO "HARMFUL"

BENEFICIAL HARMFUL

Translate to other languages

The New Communism

Background Information
This commercial activates people's positive feelings about idealism and hopefulness, with a sense of purity and equality being associated with the concept of communism. It's definitely re-framing the idea of communism with a positive spin.
Technique Used
Activate Emotion
This is propaganda because
This is a television commercial for communism, created by a group of artists as part of an art installation at the Guggenheim Museum in New York City.

Comments

 1. user-avatar
  alex
  Sat, 11/03/2018 - 22:36
  alex
  Film ma przekonywać o samych pozytywach komunizmu, co też robi bardzo dobrze. Nie ma tu ukazanych negatywnych stron takiego systemu, co dla ludzi nieświadomych jest szkodliwe. Gdy ktoś nie zna systemów komunistycznych i zobaczy takich film, będzie żył w błędzie, zakłamaniu, niewiedzy. Tworzenie takich filmów jest po prostu oszukiwaniem ludzi. Nie jest to przedstawienie prawdziwego systemu komunistycznego, a jego "lepszej", zakłamanej wersji.
 1. user-avatar
  no chyba nie (M.Z.)
  Sun, 11/04/2018 - 15:56
  no chyba nie (M.Z.)
  Film ma na celu przekonanie ludzi do wyznawania pokazanych zachowań,postaw. By ukazać nam że to nie ma nic wspólnego ze złem pokazywane są elementy życia rodzinnego. Jest to sensie manipulacja widzem. Hasło "nowy komunizm" wzbudza moje negatywne emocje.
 1. user-avatar
  FGG.Ia
  Sun, 11/04/2018 - 16:54
  FGG.Ia
  Przedstawiony w filmie komunizm pokazuje świat, w którym wszyscy są równi niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, wyznawanej religii, świat, w którym wszyscy pracują na rzecz wspólnego dobra - dobra ogółu. Film w oczywisty sposób próbuje manipulować widzem między innymi poprzez upraszczanie informacji o działaniu komunizmu, w celu ocieplenia wizerunku organizacji ciągle przewijają się epizody z życia rodziny, która ma na celu kojarzy się pozytywnie.
  Komunizm jest złym systemem i jest to oczywiste, dlatego zaznaczyłem największą szkodliwość filmu. Owy materiał przedstawia system ten jedynie w teorii, ponieważ jak wiemy z historii praktyka jest zupełnie inna a jej odzwierciedleniem jest śmierć milionów osób na całym świecie.
 1. user-avatar
  linka
  Sun, 11/04/2018 - 18:44
  linka
  Według mnie ten krótki film ma charakter propagandowy, ponieważ przedstawia on w dobrym świetle ustrój komunistyczny, w którym każdy jest równy sobie. Ma to swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że nikt w takim społeczeństwie nie jest "gorszy" od innych. Niestety to sprawia, że nikt nie może być "lepszy", a to prowadzi do pohamowania rozwoju społeczeństwa i zabija indywidualność. Techniki propagandy, jakie zastosowano w tym materiale, to m.in. upraszczanie wiadomości poprzez stosowanie krótkich, lakonicznych wypowiedzi i tworzenie wyidealizowanego otoczenia poprzez dobranie białej barwy scenografii i kostiumów, która nie budzi złych skojarzeń. Kolejną techniką propagandy zawartą w tym spocie jest odpowiadanie na potrzeby społeczne. Panująca miła atmosfera i widok uśmiechniętych ludzi wskazuje na to, że komunizm jest kluczem do szczęścia i receptą na dzisiejszy "wyścig szczurów" i niestabilność polityczną.
 1. user-avatar
  Nasionko
  Sun, 11/04/2018 - 19:03
  Nasionko
  Dla mnie film przedstawia idee komunizmu, która w istocie brzmi dobrze ale z praktyki, jak to nam pokazała historia, nie działa najlepiej. Oceniłem ten film na i trochę pozytywny ale też na szkodliwy ponieważ sam film w sobie nie promuje niczego złego lecz namawia ludzi do wiary w nowy komunizm co może być tragiczne w skutkach.
 1. user-avatar
  Francesco
  Sun, 11/04/2018 - 19:59
  Francesco
  Ten filmik jest bardzo optymistyczny, co nadaje mu charakter propagandowy . Przedstawia ludzi z różnych kultur, posiadających różne zawody, którzy współpracują ze sobą i tworzą jedną szczęśliwą rodzinę. Równość oraz wspólne dobro jest w pewnym sensie pozytywną stroną komunizmu. Nieprzedstawiono tu żadnej negatywnej strony tego ustroju. Niewiedza idąca w parze z brakiem podstawowych faktów historycznych powoduje, że odbiorca szybko może przekonać się do przedstawionej idei.
 1. user-avatar
  Gogol
  Sun, 11/04/2018 - 20:34
  Gogol
  this is benfical, ponieważ telling that everyone is equal . Also, it good for people because it telling the important thing we do.
 1. user-avatar
  Dropiewski
  Sun, 11/04/2018 - 20:50
  Dropiewski
  Według mnie ten film ma charekter komunistyczny jak i propagandowy. Przedstawiony jest w nim wyimaginowany świat, gdzie wszyscy ludzie są równi sobie pod każdym względem. Jest to jednak nieosiągalne w prawdziwym świecie, ponieważ nie ważne co się stanie wszyscy ludzie nie zaczną myśleć tak samo. Ta reklama nie przedstawia również żadnych wad komunizmu.
 1. user-avatar
  YokerQ
  Sun, 11/04/2018 - 21:25
  YokerQ
  Moim zdaniem produkcja ma na celu próbę omotania ludzi, którzy nie znają prawdziwego oblicza tego ustroju. Aby poprawić spojrzenie na tę formę rządu, do utworu został wpleciony obraz szczęśliwej rodziny. Na filmie widać tylko dobre strony komunizmu, lecz nie ukazano tych złych.
 1. user-avatar
  Ana (B&Sz)🌹
  Sun, 11/04/2018 - 21:37
  Ana (B&Sz)🌹
  Film przedstawia współpracę ludzi różnego pochodzenia .Wszyscy mają na celu dobro ogółu, podobnie jak to jest w rodzinie.Często ukazywanie zadowolonych ludzi sprawia dobre wrażenie i niesie w świat pozytywny komunikat.Jednak historia pokazała ,że komunizm pozostawił wiele złych wspomnień. Mamy w filmie doczynienia z propagandą i manipulacją widza. Użyte białe tło i białe kostiumy wyidealizowały pozytywny przekaz, który nie budzi negatywnych skojarzeń.
 1. user-avatar
  Ola Krajewska
  Mon, 11/05/2018 - 07:53
  Ola Krajewska
  Komunizm już z samej nazwy kojarzy się nam z czymś złym. Film ma na celu zmienienie opinii ludzi na temat komunizmu. W filmie zastosowano sztuczki propagandowe mające na celu ocieplić jego wydźwięk
 1. user-avatar
  NK
  Thu, 04/29/2021 - 12:14
  NK
  I felt as such because this is a great example of how propaganda uses some truths or what may seem like truth and twists it to its own desired outcome. The video from start to finish portrayed much-contradicting information to the pure vibe the video aims to show yet it is somewhat harmful to those that can't interpret such signs and actually perceives the video as a truthful commercial to communism.

Share Your Ideas

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Share this content